Balansert ventilasjon

Oslo Boligventilasjon leverer og monterer ventilasjonsanlegg og støvsugeranlegg.
Vi er www.flexit.no PROFFPARTNER, som vil si at vi er godkjent som leverandør for Norges største produsent av balanserte ventilasjonsaggregater.
 
Ta kontakt, 95112223 Vidar Leite eller 90824250 Jarle Leithe for en uforpliktene samtale om løsninger.
 
     Bilde av rør

Plan- og bygningslovens krav til ventilasjon

I følge §8.34.2 i veiledningen til forskriften til PBL skal det samlede avtrekk i boliger sikre tilførsel av uteluft på minimum 0,5 luftvekslinger per time. Det vil si at all luft i boligen skal skiftes hver annen time. Boliger i områder med liten luftforurensning kan ha naturlig eller mekanisk avtrekksventilasjon. Ventilasjonsanlegget skal ha avtrekkskanaler fra kjøkken, bad, WC og vaskerom og tilluftventiler i yttervegg samt vinduer som kan åpnes. I tillegg stilles det krav til frisklufttilførsel for soverom på 7 l/sek per person for boliger i slike områder. Ligger boligen i forurenset område, skal luften renses før den tilføres boligen. Dette kan gjøres ved balansert ventilasjonsanlegg med finfilter

 Bilde av Flexit UNI3


Balansert ventilasjon

Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og frisklufttilførsel ved hjelp av elektriske vifter, og luftmengden i de enkelte rom kan bestemmes. Friskluft varmes opp og tilføres boligen i samme mengde som luften som trekkes ut, og luften skiftes ut kontinuerlig. I balansert ventilasjonsanlegg kan luften renses med filter slik at luftkvaliteten blir bedre. Filteret må være ordentlig festet slik at all luft filtreres, og det må skiftes med jevne mellomrom. Balansert ventilasjon skal benyttes i områder med forurenset uteluft. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne 60-90% av varmen fra avtrekksluften, og det anbefales at varmegjenvinner alltid monteres.

Selv om naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon kan benyttes i områder uten forurensning, kan det være vanskelig å overholde kravene til luftmengder fordi energibruken til oppvarming kan bli høy og fordi trekk fører til at beboere skrur ned ventilasjonen.

 

Krav til ventilasjon i boliger

I følge bladet 552.301 fra byggforskserien er ventilasjonens hovedfunksjon å sikre tilfredsstillende luftkvalitet med hensyn til komfort og helse samt å begrense luftfuktigheten inne, slik at kondens og fuktskader på innvendige overflater og i bygningskonstruksjonene ikke forekommer. Forskriftene setter krav til tettheten av bygninger. Ved 50 Pa trykkforskjell skal det være 1,5 luftutvekslinger pr time i større bygg og 2,5 luftvekslinger pr time i småhus. Dette gjør byggene tette, noe som setter krav til ventilasjonen. Infiltrasjon og spalteventiler i vindu vil ikke gi tilstrekkelige luftmengder.
 I TEK er kravene til luftkvalitet gitt i § 8-32 Inneluften skal ikke inneholde forurensninger i kjente skaldelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. For å sikre tilstrekkelig luftkvalitet blir det i temaveiledningen til TEK anbefalt et 1/2 luftskifte per time. Det er klart beskrevet at denne luftmengden også bør opprettholdes i perioder når bygningen ikke er i bruk. Har et rom ildsted er det andre krav til luftskifte. Det må da tilføres nok luft slik at det blir tilfredsstillende trekkforhold i ildstedet. Det må i tillegg passes på at det ikke er undertrykk i omliggende rom, slik man kan få ved mekanisk ventilasjon. Dette vil føre til at all røyk kommer inn i oppholdssonen i rommet. Åpne ildsteder krever tilførsel av 150 – 300 m3 luft pr time. Dette tilsvarer 42 – 84 l/s
Spesialrom med mye forurensing må ha avtrekk. Dette er rom som kjøkken, vaskerom, bad/WC, separate bad og separate WC. I Temaveiledningen settes kravene til avtrekk til:
RomAvtrekk [l/s]Forsert avtrekk [l/s]
Kjøkken1030
Bad1530
Toalett10-
Vaskerom1020
I kjellere uten mekanisk ventilasjon må det være ventiler i flere yttervegger for å sikre gjennomtrekk. Dette for å hindre fuktdannelser. På bad og soverom er det også anbefalt at det finnes vindu som kan åpnes for rask utlufting.
Det anbefales en tilluft på 0,35 l/s pr brutto golvareal og 7l /s per pers i lett aktivitet. Dette er ikke et absolutt krav i boliger, men anbefales for å få et godt inneklima.